View Full Version: Gợi đề 1 tập lm văn

A1 Ohyeah Fantasy > Noi de moi nguoi viet bai > Gợi đề 1 tập lm văn


Title: Gợi đề 1 tập lm văn
Description: Học hnh


yennhu_hollabackgirl - October 6, 2008 12:34 PM (GMT)
Ḷp dàn ý
- Mở bài:
Mở bài theo kỉu trực típ hay gián típ? Xác định những ṇi dung c̀n bỉu đạt trong ph̀n Mở bài tuỳ theo từng cách mở bài.
+ Đ́i với đ̀ bài k̉ chuỵn: Giới thịu cu chuỵn (tn cu chuỵn, chủ đ̀ truỵn,)
+ Đ́i với đ̀ bài miu tả: Giới thịu khái quát v̀ đ́i tượng miu tả.
Trong trường hợp đ̀ bài yu c̀u vít đoạn văn thì giới thịu đ́i tượng miu tả ở cu mở đoạn.
- Thn bài:
+ Đ́i với đ̀ bài k̉ chuỵn: K̉ lại dĩn bín cu chuỵn theo trình tự mở đ̀u, dĩn bín, ḱt thúc.
Chú ý: Phát huy trí tưởng tượng đ̉ xy dựng ṇi dung k̉ phong phú, sinh đ̣ng; Lựa chọn ngi k̉ cho hợp lí (khi nḥp vai nhn ṿt đ̉ tự k̉ v̀ mình thì ngi k̉ phải là ti); Có th̉ ḱt hợp giữa k̉ với tả hoặc bỉu cảm đ̉ cu chuỵn thm sinh đ̣ng, ḅc ḷ được thái đ̣, suy nghĩ của mình v̀ sự vịc, chi tít.
+ Đ́i với đ̀ bài miu tả: Tả lại đ́i tượng theo trình tự nh́t định. Đ́i với văn tả người, chú ý tả từ đặc đỉm v̀ chn dung, cử chỉ, hành đ̣ng đ́n tíng nói; có th̉ đỉm xuýt khung cảnh.
Trong trường hợp đ̀ bài yu c̀u vít đoạn, thì đy là ph̀n thn đoạn.
- Ḱt bài:
+ Đ́i với đ̀ bài k̉ chuỵn: Có th̉ ḱt bài bằng chính sự ḱt thúc của cu chuỵn hoặc ḱt bài theo kỉu mở ṛng. Tuy nhin, t́t nh́t là bít đưa ra những suy nghĩ, đánh giá của mình v̀ cu chuỵn vừa k̉ đ̀ng thời có th̉ mở ṛng lin tưởng, tưởng tượng.
+ Đ́i với đ̀ bài miu tả: Nu cảm nghĩ của mình v̀ đ́i tượng vừa tả.
Trong trường hợp đ̀ bài yu c̀u vít đoạn văn, có th̉ ph̀n này tương ứng với cu ḱt đoạn.
3. Gợi ý thực hành
Đ̀ 1: K̉ lại ṃt truỵn c̉ tích hoặc ṃt truỵn ngắn mà anh (chị) yu thích (Ví dụ: Sọ Dừa, B́n qu, Những ngi sao xa xi).
Gợi ý: Bài làm phải đảm bảo vừa đúng vừa đủ ṇi dung ćt truỵn. K̉ lại cu chuỵn bằng lời văn của mình. Tuy nhin, trong khi k̉ ṽn có th̉ d̃n y nguyn cu văn hoặc lời đ́i thoại của các nhn ṿt trong tác ph̉m. Có th̉ tham khảo dàn ý dưới đy (k̉ lại truỵn c̉ tích Sọ Dừa).
(A) Mở bài
- K̉ giới thịu gia cảnh b́ mẹ Sọ Dừa
- Sự ra đời th̀n kì và hình ảnh dị dạng của Sọ Dừa.
(B) Thn bài
L̀n lượt k̉ các sự vịc sau:
- Sọ Dừa đi chăn bò cho nhà Phú ng những tưởng sẽ ŕt khó khăn nhưng c̣u chăn ŕt giỏi.
- Phú ng cắt cử ba c con gái đưa cơm cho Sọ Dừa.
+ Hai c chị ác nghịt, kiu kì, thường hắt hủi Sọ Dừa.
+ C út hìn lành, tính hay thương người, đ́i đãi với Sọ Dừa ŕt tử t́.
- C út nhìu l̀n bắt gặp Sọ Dừa bín thành chàng trai tún tú khi ng đem lòng yu thương chàng.
- Sọ Dừa đòi mẹ sang hỏi cho mình con gái Phú ng.
- Hai c chị x́u tính nn từ ch́i. C út vì bít được thn hình của Sọ Dừa nn cúi mặt, e ḷ bằng lòng,
- Sọ Dừa đi thi. Trước khi đi còn dặn dò và trao cho vợ những ṿt ḥ thn.
- Hai c chị bày mưu ác r̀i đ̉y c em vào bụngcá.
- C em khng ch́t, giạt vào śng ở đảo hoang r̀i may mắn nhờ vào những ṿt ḥ thn mà gặp được ch̀ng mình.
© Ḱt bài
- Hai c chị th́y c em trở v̀ thì x́u h̉ bỏ đi bịt tích.
- Vợ ch̀ng quan trạng từ đ́y śng hạnh phúc bn nhau.
* Lưu ý : Với kỉu loại đ̀ bài này, người vít phải bít lựa chọn những chi tít, những sự vịc tiu bỉu trong tác ph̉m r̀i dĩn đạt lại bằng văn phong của mình, tránh k̉ dài dòng, quá tham chi tít.
Đ̀ 2 : Hãy tưởng tượng mình là Xi-mng, k̉ lại chuỵn B́ của Xi-mng.
Gợi ý : Đy là kỉu loại đ̉ k̉ chuỵn tưởng tượng nḥp vai. Mún làm t́t c̀n phải đặt mình vào hoàn cảnh của Xi-mng, bín chuỵn của Xi-mng thành lời tự thụt của mình. Có th̉ xy dựng dàn ý k̉ chuỵn như sau:
(A) Mở bài
- Giới thịu:
+ Ti là Xi-mng, là con của mẹ Blăng-śt và b́ Phi-líp yu thương.
+ Th́ nhưng, các bạn bít khng, trước đy ti đã v cùng đau kh̉ vì bị coi là đứa trẻ khng có b́.
(B) Thn bài
K̉ lại l̀n lượt các sự kịn trong đoạn trích B́ của Xi-mng.
(1) Hm ́y là ngày đ̀u tin ti đi học:
- Bị bạn bè tru như th́ nào ?
- Bản thn đau đớn ra sao ? (trong suy nghĩ, hành đ̣ng,)
- Cảm giác sợ hãi, mún l̉n tránh, xa lánh bạn bè
(2) Ti đã bỏ ln bờ sng, trong đ̀u vướng v́n ý định tự tử ngay lúc ́y.
- K̉ lại tm trạng v cùng tuỵn vọng lúc ở bờ sng.
- Cảnh ṿt lúc đó th́ nào ? Nó khín ti cảm giác ra sao ?
(3) Đang tuỵt vọng, b̃ng nhin có ṃt bàn tay chắc nịch đặt ln vai ti. Đó là bác thợ rèn Phi-líp.
- K̉ lại vịc bác thợ rèn nói chuỵn với mình ra sao.
- Bác đưa mình v̀ và nói chuỵn với mẹ th́ nào.
(4) V cùng sung sướng khi Bác Phi-líp đ̀ng ý nḥn làm cha của mình.
- Mún khoe với các bạn và tự hào vì mình có b́.
© Ḱt bài
- Đy là cu chuỵn có ý nghĩa nh́t đ́i với bản thn ti.
Hosted for free by zIFBoards