View Full Version: Thông báo về t́nh h́nh học tập của lớp

Tinkt49 > Hoạt động của lớp > Thông báo về t́nh h́nh học tập của lớp


Title: Thông báo về t́nh h́nh học tập của lớp


sunstone_tkt - September 27, 2006 03:05 PM (GMT)
Vào thứ 6 tuần sau lớp tin học kinh tế sẽ tổ chức đại hội chi đoàn. Nhân dịp này tớ xin được thông báo tỉ lệ như sau:
Học kỳ 2 năm thứ hai lớp ta có:4 bạn được trên 7 phẩy chiếm 18% sinh viên học khá trong lớp. có 6 bạn đạt trung b́nh khá chiếm 27 %, có 7 bạn đạt trung b́nh chiếm 32%, và 5 bạn yếu chiếm 23%, không có bạn nào đạt loại giỏi. :huh:
Chỉ vài con số trên đây cũng đă cho thấy t́nh h́nh học tập của lớp ḿnh trong học kỳ vừa qua như thế nào, mọi vấn đề cụ thể hơn sẽ được tŕnh bày tại buổi họp sắp tới, mong các bạn đến dự đầy đủ và cho ư kiến đóng góp.Xin chân thành cảm ơn.

Falco - September 27, 2006 05:00 PM (GMT)
Okie!Khá tốt!Béo nhớ viết bản tham luận về học tập vào thứ 6 tới nhé!!!

sunstone_tkt - September 28, 2006 03:36 AM (GMT)
Viết bản tham luận th́ viết bằng tay à

Falco - September 29, 2006 01:22 PM (GMT)
Tùy, in rồi viết cũng được

sunstone_tkt - September 29, 2006 01:58 PM (GMT)
rốt cuộc th́ vẫn víêt bằng tay

Falco - October 6, 2006 01:14 AM (GMT)
BCH Trư
Liên Chi Đoàn Khoa Công Nghệ Thông Tin Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2006
Ban Chấp Hành Chi Đoàn Tin Học Kinh Tế 49


Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2005-2006
Phương hướng công tác Đoàn năm học 2006-2007
Chi Đoàn Tin Học Kinh Tế k49
A.Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2005-2006
I, Đặc điểm t́nh h́nh
1, Thuận lợi
_Có được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban Chủ Nhiệm Khoa, Liên Chi Đoàn, Liên Chi Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin.
_Sự nhiệt t́nh giảng dạy của các thầy cô giáo.
_Chấp hành nghiêm túc các chỉ thị cuat Đoàn cấp trên.
_Trong tập thể lớp đă có sự đoàn kết, giúp đỡ nhau trong mọi công việc từ học tập đến hoạt động tập thể.
_Chủ động đổi mới trong chương tŕnh, nội dung công tác.
_Sự cố gắng vươn lên của từng cá nhân sinh viên trong lớp.
2, Khó khăn
_Là lớp đầu tiên và duy nhất về nghành học Tin học kinh tế trong trường.
_Sĩ số lớp ít.
II, Đánh giá, việc thực hiện công tác Đoàn
1, Phong trào học tập
►Ưu điểm:
_Các bạn sinh viên có ư thức trong việc học tập.
_Thành tích học tập của các cá nhân nâng cao, đă có bạn được học bổng của nhà trường.
_Tham gia cuộc thi Olympic cấp trường các môn học.
►Nhược điểm:
_T́nh trạng nghỉ học vẫn c̣n.
_Vẫn c̣n nhiều sinh viên phải thi lại hoặc học lại 1 số môn.
►Kết quả:
_Khá: 18%
_TB khá: 27%
_TB: 32%
_Yếu: 23%
2, Phong trào hoạt động Đoàn
►Ưu điểm:
_100% sinh viên tham gia đầy đủ "Tuần lễ Chính Trị đầu năm".
_Tham gia các hoạt động Đoàn đầy đủ.
_Tham gia nhiệt t́nh vào các hoạt động văn nghệ, và đă đạt giải nhất trong cuộc thi "Tiếng hát sinh viên" do Khoa tổ chức.
_Tham gia hoạt động bong đá nam do Liên Chi Đoàn tổ chức.
_Tham gia vào đội tuyển của Khoa trong Hội Khoẻ Phù Đổng toàn trường.
_Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, hội đầy đủ như 20/11, 8/3….
_Đóng góp đầy đủ trong các đợt kêu gọi ủng hộ người ngheo, đồng bào bị lũ lụt.
►Nhược điểm:
_Việc thu Đoàn phí vẫn c̣n chậm trễ.
_1 số các bạn sinh viên vẫn chưa tích cực tham gia vào các hoạt động Đoàn.
►Xếp loại Đoàn viên:
_Xuất sắc: 14%
_Tốt: 59%
_khá: 28%
3, Ư thức sinh viên
►Ưu điểm:
_Biết giữ ǵn cơ sở vật chất của nhà trường.
_Tính đoàn kết giữa các sinh viên trong lớp cao.
_Tinh thần kỷ luật cao, giữ trật tự trong giờ học.
►Nhược điểm:
_Vẫn c̣n hiện tượng đi học muộn.
_Việc thu tiền quỹ lớp vẫn chậm trễ.
►Kết quả cụ thể:
_Xuất sắc:
_Khá:
Trung b́nh:
_Yếu:
B.Phương hướng công tác Đoàn năm học 2006-2007
I, Các chỉ tiêu
1, Phong trào học tập
_Không c̣n sinh viên xếp loại yếu.
_Không có sinh viên nào bị học lại.
_Giảm thiểu số lượng sinh viên phải thi lại các môn học.
_Tham gia đầy đủ các hoạt động, các cuộc thi do nhà trường tổ chức.
2,Phong trào Đoàn
_Xây dựng, củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ Lớp-Đoàn-Hội.
_Tham gia đầy đủ mọi hoạt động do Liên Chi Đoàn hoặc Đoàn trường tổ chức.
_Nâng cao chất lượng Đoàn Viên.
3, Ư thức Sinh Viên
_100% sinh viên đeo thẻ sinh viên đầy đủ.
_Không c̣n hiện tượng đi học muộn hay trốn học.
_Bảo vệ của công, tài sản của nhà trường.
_Đẩy mạnh các hoạt động văn thể xă hội, động viên đoàn viên tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo, Sinh viên t́nh nguyện.
Trên đây là bản Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2005-2006.Và phương hướng công tác Đoàn năm học 2006-2007.
Chi Đoàn cần nghiêm túc xem xét những hạn chế, khuyết điểm của năm học qua.Từ đó sửa chữa, phát huy những thành tích đă đạt, tích cực xây dựng Chi Đoàn vững mạnh.
T/M Ban Chấp Hành Chi Đoàn
Tin Học Kinh Tế 49
Bí thư

Phạm Vũ Việt Anh


Hosted for free by zIFBoards